Snel, Flexibel, Onafhankelijk en Professioneel

Vooropnames


Bij werkzaamheden waarbij schade aan belendende objecten kan ontstaan is het verstandig om vooraf een bouwkundige vooropname of o-meting te laten uitvoeren. De situatie wordt vastgelegd in een vooropname rapport middels tekst en foto’s. Met een goed vooropname rapport kunnen achteraf juridische geschillen voorkomen worden.

Het vooropname rapport is voor zowel de opdrachtgever als de bewoner van een belendend pand van belang. Bij een eventueel ontstane schade in een belendend pand hoeft de eigenaar het causale verband niet aan te tonen. Anderzijds wordt de opdrachtgever (veelal een bouwbedrijf, de opdrachtgever of de ontwikkelaar) gevrijwaard van reeds bestaande schade die door een bewoner wordt geclaimd.

De vooropnames worden uitgevoerd door een bouwkundig expert. Vooraf worden de bewoners van de belendende panden schriftelijk op de hoogte gesteld van onze komst.

Als er onverhoopt schade optreedt aan een belendend pand, dan kunnen wij u een expertiserapport aanleveren waarbij de omstandigheden, oorzaak en omvang van de schade wordt vastgesteld.

Indien gewenst kunnen wij voor u ook hoogte-, trillings-, en geluidsmetingen uitvoeren.
Stacks Image 92
Stacks Image 95