Snel, Flexibel, Onafhankelijk en Professioneel

Bouwbegeleiding


Voor zowel particulieren opdrachtgevers als voor professionele opdrachtgevers, zoals ontwikkelaars, corporaties, investeerders etc. kunnen wij voor u de gehele bouwbegeleiding verzorgen. Indien gewenst begint dat bij de planbeoordeling en de prijsonderhandelingen. Verder kunnen wij voor u een aanbesteding voorbereiden en tijdens de realisatie van het project de directievoering en bouwtoezicht verzorgen.

Als directievoerder communiceren wij tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dit betreft veelal het overleg en de afstemming met de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten en de nutsbedrijven.

Er worden bouwvergaderingen en werkbesprekingen voorgezeten waarbij sturing wordt gegeven aan de voortgang van het tekenwerk en de bouwwerkzaamheden, het signaleren en oplossen van knelpunten, het bewaken van het meer- en minderwerk en de kwaliteitsbewaking.

Als bouwtoezichthouder wordt controle op de bouwplaats uitgevoerd op de toe te passen materialen, op de juistheid van het verwerken en of de werkzaamheden volgens de overeenkomst en de kwaliteitseisen worden uitgevoerd. Er wordt verslag gedaan omtrent de voortgang en er wordt beoordeeld of de werkzaamheden volgens de geldende regelgeving en veiligheidseisen worden uitgevoerd. Nadat de werkzaamheden gereed zijn wordt een proces-verbaal van oplevering opgemaakt en er wordt gecontroleerd of de oplevering naar behoren wordt uitgevoerd.
Stacks Image 92
Stacks Image 95
Stacks Image 99