Snel, Flexibel, Onafhankelijk en Professioneel

Rechtsbijstand rapportages


Steeds vaker komt het voor dat bouwkundige werkzaamheden kwalitatief niet goed worden uitgevoerd en/of niet worden uitgevoerd zoals contractueel afgesproken. Als u niet tot een oplossing kunt komen met het betreffende bedrijf, rest u veelal niets anders dan deze kwestie voor te leggen aan een juridisch adviseur. Dit kan zijn een rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat van een commercieel kantoor. De jurist zal echter een onderbouwing van de gebreken moeten inbrengen in een eventuele juridische procedure of om het betreffende bedrijf eerder te bewegen om tot een oplossing te geraken.

In opdracht van diverse expertise bureaus, particulieren, bouwbedrijven, rechtsbijstandverzekeraar en advocaten voeren wij dergelijke onderzoeken uit.

Wij kunnen vooraf een vooronderzoek uitvoeren om te beoordelen of u sowieso een zaak heeft en of het raadzaam is dit door te zetten. Hiermee kunnen onnodige kosten worden voorkomen. Als blijkt dat u een zaak heeft, wordt door ons een onderzoek uitgevoerd en een expertise rapport opgesteld.

Wij beoordelen het dossier, bezoeken de locatie, gaan in overleg met de gedupeerde en zo nodig de wederpartij, verrichten een toedrachtonderzoek en informeren u middels een uitgebreid Rapport van Expertise. In dit rapport wordt aangegeven hoe wij ons onderzoek hebben uitgevoerd en wat onze bevindingen zijn. Zo nodig worden herstelkosten vastgesteld.

Genoemde werkzaamheden voeren wij ook uit voor de ondernemer die een prestatie heeft verricht maar waarvan de facturen niet worden betaald. Dit omdat de opdrachtgever van mening is dat de werkzaamheden niet juist en niet volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd. Ook deze kwesties eindigen vaak in een juridische procedure. Hiertoe kunnen wij eenzelfde onderzoek uitvoeren en u op de hoogte stellen van onze bevindingen.

Indien gewenst kunnen wij in dergelijke kwesties ook bemiddelen (mediation) en trachten zonder tussenkomst van juristen een aanvaardbare oplossing overeen te komen.
Stacks Image 92
Stacks Image 95
Stacks Image 99